Շիրակի պետական համալսարանում ձևավորվել է «Իմ համալսարանը» շարժում․ նպատակները

ՇՊՀ-ի առողջ և իրական ներուժի՝ մեծամասնության, իրացման այլընտրանք չունեցող ուղղությունը, որտեղ մերժվում է հինը և հստակ ուրվագծվում ՀԱՆՈւՆԸ.

Շիրակի պետական համալսարանում ձևավորվել է «ԻՄ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ» դասախոսական և ուսանողական շարժումը, որի նպատակն է.

 1. Համալսարանում ակադեմիական միջավայրի վերահաստատումը՝ նեղանձնային պայքարի մերժում, համալսարանի իրական առաքելության վերհաստատում,
 2. Դասախոսա-ուսանողական ներուժի համախմբումը «ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ» ապագայի, 
 3. Համալսարանի զարգացման հեռանկարի ուղղված սպասման գնահատումը:
  «ԻՄ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ» շարժման գործունեության «ճանապարհային քարտեզը».
  — Նախաձեռնող խմբի համալրում դասախոսներով և հատկապես ակտիվ, աշխատասեր ուսանողներով
  — ՇՊՀ զարգացման հայեցակարգի ընդհանուր գնահատում – Ծրագրի առաջին փուլ
  — Դասախոսական և ուսանողական ներուժի համախմբում – աշխատանքային խմբերի ձևավորում՝ իրականացնելու համար նպատակային աշխատանքներ
 4. Խորքային հետազոտության իրականացում – ծրագրի երկրորդ փուլ
 5. Բոլորի (դասախոսներ, ուսանողներ (նաև ապագա), հիմնադիր, գործատուներ) ընդունելի ծրագրի ստեղծում – համընդհանուր արժեքի ստեղծում: