Քաղաքացիական վերահսկողության, նախաձեռնության հարթակ

«Համահայկական կոնգրես» հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ ստեղծվել է «Քաղաքացիական վերահսկողության, նախաձեռնության հարթակ», որը ծառայելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որպես․

  • պաշտոնական չարաշահումների մասին բարձրաձայնման ԱՆՎՃԱՐ տեղեկատվական համակարգ,
  • քաղաքացիների նախաձեռնությունների ներկայացման, քննարկման ԱՆՎՃԱՐ պլատֆորմ,
  • Հայաստանի և Սփյուռքի կարևորագույն վերափոխումների մասին ներկայացնող տեղեկություններ։

Ցանկացած քաղաքացի կարող է մեր կայքում հրապարակել իր առաջարկները, բողոքները, ծրագրերը, մենք իրականացնում ենք միայն հրապարակվող նյութերի տեխնիկական խմբագրում։